Prosjektoppgave, visuell profil Finnskogen Adventures

Facebook
Twitter
LinkedIn
Som eksamensoppgave i emnet digital grafisk design skal vi lage et grafisk produkt. Hvilket kan vi velge selv. Jeg velger å lage en visuell profil for Finnskogen Adventures.

Problemområde

Enhver bedrift har behov for å differensiere seg fra alle andre bedrifter. Dette kan for eksempel gjøres gjennom valg av firmanavn og logo. En logo inngår ofte i en visuell profil, hvor den visuelle profilen skal gjenspeile virksomheten, dens verdier og virkeområde på en helhetlig, ensartet måte. Den visuelle profilen tas i bruk i all visuell kommunikasjon som virksomheten har med omverdenen.

Utvikling av en visuell profil er langt mer enn å bare lage en logo. Det er arbeidet med å gjenspeile virksomheten på en måte som gjør at kundene eller brukerne husker virksomheten, at den vekker oppmerksomhet på en slik måte at folk velger å handle hos denne virksomheten fremfor konkurrenten. Den visuelle profilen kan inneholde logoen, skrifttyper for trykk og web, farger for trykk, skilt og web, design på brevmaler og visittkort, og et utvalg av profileringsartikler.

Når den visuelle profilen er utviklet skal den presenteres i en profilmanual. Profilmanualen er ment til å brukes aktivt av virksomheten, når nytt kommunikasjonsmateriell skal utvikles.

Problemstilling

Finnskogen Adventures er en oppstartsbedrift innen opplevelsesbasert reiseliv i Finnskogen. Det finnes ingen ansatte i bedriften – til det er Finnskogen for ukjent og markedet for lite. Gründeren i virksomheten har imidlertid stor tro på at det kommer til å endre seg om kort tid, og Finnskogen Adventures har da fordelen av å være først ute som opplevelsesleverandør i området. Finnskogen Adventures ønsker å fremstå som profesjonell i kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder – og få nettsider, visittkort, Facebookprofil og Instagram til å fremstå med en avsender, nemlig den beste opplevelsesleverandøren i Finnskogen. Finnskogen Adventures har både nettside og visittkort i dag, men de fremstår som lite enhetlig og kommunikasjonen spriker i alle retninger.

Produkt

I dette prosjektet skal jeg utvikle en visuell profil for Finnskogen Adventures. Ved prosjektslutt skal det være utviklet logo-/logotype, skrifttyper for trykk og web, fargepalett for trykk og web, design av visittkort og design av noen profilartikler. Alt dette samles i en visuell profilmanual som Finnskogen Adventures forvalter etter prosjektets slutt.

I tillegg utvikles filer og maler, slik at profilen kan tas i bruk umiddelbart etter overlevering.

Annet

Prosjektets navn er Visuell profil, Finnskogen Adventures. Finnskogen Adventures er i omleggingsprosessen med å tilby opplevelser til gruppemarkedet, mens privatpersoner som målgruppe trappes ned.

Litteratur

Wheeler, A., Millman, D. (2017) Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team

Fremdriftsplan

Uke 43: Prosjektplan leveres og godkjennes
Uke 44-45: Intervju av nøkkelpersoner i Finnskogen Adventures
Uke 46: Logotype utvikles
Uke 47: Skrifttype velges og fargepalett utvikles
Uke 48: profileringsartikler designes
Uke 49: Den visuelle profilen sammenstilles og presenteres for grunder av Finnskogen Adventures
Uke 48-50: rapport skrives
9.desember: rapport og visuell profil innleveres

More to explorer

GD4 MA1 Suprematism and Constructivism

In the early 1900, suprematism (1915-1930) and constructivism emerged in Russia. Artist in Russia found their country in turmoil with both WW1 and the Russian Revolution.

SBD3 CA Hans & Helga burgers

This is the course assignment for Screen Based Design 3 (SBD3 CA). I chose to make a menu for Hans & Helga.

SBD3 MA3 Layout

This weeks task is to recreate a layout, and so I did. The result The next task was to use flex-box and grids to create a layout. I tried to