Oppgave 4, illustrasjon

Facebook
Twitter
LinkedIn
Å illustrere en tekst kan løses på flere ulike måter. En er å lese teksten bokstavlig og lage illustrasjoner som forteller samme historie som teksten. En annen måte er å utdype historien med tegninger. Jeg valgte å illustrere historien bokstavlig.

I denne oppgaven skulle vi illustrere en tekst fra Aftenposten, hvor Frode Thuen (psykolog, Høgskulen på Vestlandet), svarer en lettere frustrert far, hvis sønn er både frekk og obstanasig i følge faren. Foreldrene er skilt og far mener at sønnen tvinner foreldrene rundt lillefingeren. Mor ønsker å forhandle og vise det hun mener er omsorg for skilsmissebarnet, mens far lurer på om disiplin har gått ut på dato. Frode Thuen sier i sitt svar at disiplin på ingen måte har gått ut på dato, men at dagens foreldre er i stor grad lært opp til å diskutere med sine barn og tilrettelegge alt for dem slik at barna kan skli gjennom barne- og ungdomstiden som en curlingstein– derav kallenavnet curlingforeldre.

Konflikten mellom mor og far er sentral her. Far mener mor er for ettergivende. Det er hun som koster curlingbanen for sønnen. Sønnen er sur og oppfører seg som en konge. Far forsøker å ta diskusjonen, men meningsmotstanderne skygger banen.

Prosessen med å skape illustrasjonen startet med en idefase, etter å ha lest artikkelen. I idefasen ble ulike stikkord notert ned. Stikkord som konflikt, curlingforeldre, uinteressert mor som baner vei for sønnen, sint og utakknemlig sønn med flere. Disse gav opphav til ideer som «curling», «sinnataggen», «Konflikt» og «uinteressert sønn med mobil». I skissefasen ble det tatt flere fotografier av husets familiemedlemmer, hvor mannen min og sønnen stilte som modell. Bildene var enkle: en person som koster. En person som ser på mobilen. En voksen variant av sinnataggen. I tillegg ble det funnet bilder av en diskuterende mann og noen curling-steiner på nettet. Alle disse fotografiene ble i produksjonsfasen tracet med pentool i Illustrator. Jeg ønsket at illustrasjonene skulle ligne på tusjtegninger, og det var nærliggende å bruke pentool. Det er ikke sikkert at pentool er det riktige verktøyet, siden det å trace bildene med tusjens presisjon var ganske vanskelig.

Etter at bildene var tracet ble flere av de satt sammen, til helside-illustrasjon. Dette viser mor som koster, far som diskuterer og sinna-sønnen med kongekrone i bakgrunnen. Denne er i format 230mm x 297 mm + 5 mm bleed. Vignettbildene, de små illustrasjonene, ble tracet på samme måte og er i format 90 mm x 50 mm uten bleed.

Etter at illustrasjonene var ferdig i illustrator ble de eksportert til png-format og importert til Adobe photoshop, hvor de ble fargelagt. Det ble brukt en ganske stor pensel og en farge som var transparent. Det vil også si at der penselstrøk overlapper blir det mørkere farger.

Til slutt ble det lagt på et papirlag som ble gjort 30% transparent og hvor overliggende lag blendes med papiret. Dette forsterker håndtegnet og håndfarget illustrasjon.


Helside: mor koster, far argumenterer og sønnen, kongen på haugen, er sinnataggen

 
Vignett, uinteressert sønn

 
Vignett, dagens foreldre kalles curlingforeldre

More to explorer

SBD 3 – Module 1- Basic html

HTML is a markup language that defines the structure of a html document, in which you often find online. The language comprises numerous tag that explains the semantics of an

AW39 Portfolio

This portfolio is a part of semester 2 of my graphic design course at Noroff School of Technology. It summarizes the work I have done for the last year. Last

AW33-AW38 Project Exam

In my project exam, I made a website for Ballongfisk Ceramics, yet another business of mine. All my life I have dreamt about being a ceramic artist, and now, I