Første oppgave, typologi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den første innleveringsoppgaven i fotografi-faget handler om typologi. Jeg trodde først det var en skrivefeil og at det egentlig skulle stå typografi eller topologi – begge begreper jeg har hørt før. Dengang ei.

Typologi beskrives som “en samling av elementer med felles type eller klasse”, som for eksempel vanntårn (klassisk eksempel), tannbørster, syklister, klovner. Det kan se ut som om tanken er at ved å fotografere noe som er likt og ved senere sammenstilling ser man at det like ikke er så likt likevel. For eksempel ser alle malamuter like ut, på avstand i det minste. Får man de ved siden av hverandre ser man at fellestrekkene er der, men hver hund har sine egne tegninger, sine egne karakteristikker. Blir man kjent med dem har de sin egenartede personlighet også.

Typologi som fotografisk teknikk har sine røtter tilbake i slutten av 1920-årene, da August Sanders gav ut portrettserien “Face of our time”. Begrepet “typologi” ble først brukt i 1959, da Bernd og Hilla Becher dokumenterte tysk industriarkitektur. Becher-paret beskrev teknikkutførelsen som “tatt fra samme vinkel og med omtrent samme avstand fra bygningene”.Oppgaven vår er nettopp det: Finn minimum 6 objekter av samme type og fotografer dem med samme eksponering, under samme lysforhold og med samme avstand til motivet. Det er vanskelig å velge hva jeg skal fotografere. I sin enkleste form kunne jeg tatt bilde av 6 blomster eller frukter – motiver jeg ikke trenger å lete lenge for å finne og ikke krever særlig anstrengelse for å fotografere. Mitt første forsøk var sopp, men basert på tilbakemeldinger fra faglærer må jeg begynne på nytt. En typologi av sopp forteller ingenting. Jeg laget en med hund – for å øve meg:

More to explorer

SBD 3 – Module 1- Basic html

HTML is a markup language that defines the structure of a html document, in which you often find online. The language comprises numerous tag that explains the semantics of an

AW39 Portfolio

This portfolio is a part of semester 2 of my graphic design course at Noroff School of Technology. It summarizes the work I have done for the last year. Last

AW33-AW38 Project Exam

In my project exam, I made a website for Ballongfisk Ceramics, yet another business of mine. All my life I have dreamt about being a ceramic artist, and now, I